top of page

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ
 

1. KONU:

Bu Ön Bilgilendirme Formunun konusu, SATICI’nın, SİPARİŞ VEREN/ALICI’ya aşağıda detayları bulunan siparişe konu ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak, 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun ile Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği uyarınca tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

2. SATICI BİLGİLERİ:

Satıcı Firma Ünvanı:  FERŞAT ELDEMİR ŞAHIS SİRKETİ (Bundan sonra SATICI olarak ifade edilecektir)

Adres: Yukarı Dudullu mah. acısu cad. ahsen Sokak no:3A/B Ümraniye/İstanbul

Telefon:0 530 321 55 55

E-Posta: info@ellconcept.shop

Vergi Dairesi: Sarıgazi 

​3. ÜRÜN BİLGİLERİ:

Aşağıda, sipariş edilen ürünlere ait bilgiler ve satış tutarları yer almaktadır.

Ürün Adı/Niteliği

Miktar (Adet/Kg/Lt)

Fiyat (KDV'si açık olarak belirtilmelidir)

Tutar​:

Toplam Tutar:​

Gönderi/Kargo Tutarı:

Gönderi/Kargo Tutarının Kimin Tarafından Ödeneceği:

Gönderi/Kargo Ücreti Alıcıya Aitse Ürün +Gönderi Tutarı:

Kargo Şirketi:

Ödeme Şekli(Kredi Kartı):

Ödeme Planı (Kredi Kartıyla ….. Taksitte Ödeme):

Sipariş Tarihi:

Tahmini Teslimat Tarihi:

Teslim Alacak Kişi:

Varsa İndirim Tutarı:

İndirimler Düşüldükten Sonra Toplam Sipariş Tutarı:

Teslimat Adresi:

İndirimler Düşüldükten Sonra Toplam Sipariş Tutarı:

Teslimat Adresi:

Teslimat Adresinden Farklıysa Fatura Adresi:

​4. SİPARİŞ VEREN KİŞİ BİLGİLERİ:

(Bundan sonra SİPARİŞ VEREN olarak anılacaktır.)

Adı/Soyadı/Ünvanı:

Adres:​

Telefon:

Faks:

E-mail:​

​5. FATURA BİLGİLERİ:

Adı/Soyadı/Ünvanı:

Adres:

VKN/TCKN:​

Telefon:

Faks:

E-mail:

Fatura Teslim:

6.SİPARİŞ VEREN/ALICI, vermiş olduğu bu siparişin onu ödeme yükümü altına soktuğunu bildiğini ve bu konuda bilgilendirildiğini kabul etmektedir. SİPARİŞ VEREN/ALICI’nın sözleşme konusu ürün/ürünlerin teslimi esnasında, kapıda veya online olarak siparişin kısmen iadesini talep etmesi durumunda SATICI, SİPARİŞ VEREN/ALICI’dan yukarıda yazılı gönderi/kargo bedelini talep etme hakkını saklı tutar.

7.SİPARİŞ VEREN, ALICI ve FATURA BİLGİLERİ aynı ve/veya farklı kişilere ait olabilir. Farklı kişilere ait olması durumunda verilen tüm bilgilerden SİPARİŞ VEREN sorumludur. SİPARİŞ VEREN ve ALICI’yı sorumlu tutan hak ve yükümlülükler SİPARİŞ VEREN/ALICI olarak belirtilmiştir.

8.SİPARİŞ VEREN verdiği bilgilerin doğru olduğunu kabul eder. Verilen bilgiler ile ALICI’ya ulaşılamaması durumunda SATICI’nın sorumluluğu bulunmamaktadır ve tüm sorumluluk SİPARİŞ VEREN’e aittir. Teslim anında ALICI’nın adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI yükümlülüğünü tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş sayılacaktır. ALICI’nın Ürün’ü geç teslim almasından ve/veya hiç teslim almamasından kaynaklanan zararlardan ve giderlerden SATICI Sorumlu değildir. SATICI, sözleşme konusu Ürün’ün siparişte belirtilen niteliklere uygun teslim edilmesinden sorumludur.

9.Tüketici şikâyet ve itirazları konusundaki başvurular, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da belirlenen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya yerleşim yerinin bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyeti’ne veya Tüketici Mahkemesi’ne yapılabilir.

10. CAYMA HAKKI:​

10.1. SİPARİŞ VEREN/ALICI’nın herhangi bir gerekçe göstermeksizin veya cezai şart ödemeksizin, SİPARİŞ VEREN/ALICI veya SİPARİŞ VEREN/ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin; tek sipariş konusu olup, ayrı ayrı teslim edilen ürünlerde son ürünün teslim alındığı günden itibaren, birden fazla parçadan oluşan ürünlerde son parçanın teslim alındığı günden itibaren, belirli bir süre boyunca ürünün düzenli tesliminin yapıldığı durumlarda ilk ürünün teslim alındığı günden itibaren 14(ondört) gün içinde cayma hakkı bulunmaktadır. SİPARİŞ VEREN/ALICI sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içerisinde de cayma hakkını kullanabilir.​

​10.2.Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin SATICI’nın yukarıda kayıtlı adres, faks numarası ve/veya e-posta adresine ‘10.1’de belirtilen sürede yazılı olarak yapılması gerekmektedir. SİPARİŞ VEREN/ALICI ürünü SATICI’ya geri gönderirken fatura aslını da cayma bildirimi ile birlikte SATICI’ya 3.maddede belirtilen kargo şirketi aracılığıyla göndermesi gerekmektedir. Aksi taktirde ürünün iadesi için ödenecek masraf SİPARİŞ VEREN/ALICI’ya ait olacaktır.

​10.3.SATICI, SİPARİŞ VEREN/ALICI’nıncayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi aldığı tarihten itibaren on dört gün içinde, varsa SİPARİŞ VEREN/ALICI’nın GÖNDERİ/KARGO masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri SİPARİŞ VEREN/ALICI’nın ürünleri satın alırken kullandığı ödeme şekline uygun olarak iade edecektir.

10.4.SİPARİŞ VEREN/ALICI’nın, cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi gönderdiği tarihten itibaren on gün içinde ürünleri aldığı şekilde SATICI’ya ya da yetkilendirilmiş kişiye iade etmesi zorunludur. SİPARİŞ VEREN/ALICI, ürün tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan ürünlerde ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği 15(ç) maddesinde belirtilen halde cayma hakkını kullanamaz.

11. UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ:

Sözleşmeden kaynaklanan bir uyuşmazlık durumunda, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile belirlenen (5.650 Türk Lirası)ve her takvim yılı başında 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak güncellenen değerin altındaki uyuşmazlıklarda bulunduğunuz İlçe Tüketici Heyeti’ne başvurabilirsiniz.

Büyükşehir statüsündeki bir ilde mukimseniz, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile belirlenen (5.650-8.480 Türk Lirası aralığı) ve her takvim yılı başında 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak güncellenen değer aralığındaki uyuşmazlıklarda bulunduğunuz İl Tüketici Heyeti’ne başvurabilirsiniz.

Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinden birinde mukimseniz 8.480 Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurabilirsiniz.

Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerden birinde mukimseniz 5.650 Türk Lirası ile 8.480 Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurabilirsiniz.

Yukarıda ifade edilen tutarların üzerindeki uyuşmazlıklarda, bulunduğunuz yer Tüketici Mahkemesi’ne başvurabilirsiniz.

Bu Ön Bilgilendirme Formu elektronik ortamda SİPARİŞ VEREN/ALICI tarafından okunarak kabul edildikten sonra mesafeli satış sözleşmesi kurulması aşamasına geçilir.

Satıcı:Ferşat Eldemir Şahıs Şirketi
Yukarı Dudullu mah. acısu cad. ahsen Sokak no:3A/B Ümraniye/İstanbul

SARIGAZİ V.D : 3310451794

bottom of page